cal é a forma de xestión de Filipinas«Filipinas é un demócrata e republicano do Estado