O Goberno de Filipinas«Filipinas é un demócrata e republicano do Estado

Dividido institucións no Senado e da Casa dos Representantes

O Hudikturang rama ten o poder para resolver a discordia na posta en marcha dos dereitos previsto na lei. A xulgar esta rama se houbo ou non extremo abuso de criterio, equivalente a falta ou exceso de poder, no lado do goberno.

Consiste o Tribunal Supremo e o tribunal inferior

Expresamente concedidos pola Constitución, o Tribunal Supremo o poder de Revisión Xudicial, ou o poder para declarar como inconstitucional ou inconstitucional global e de longa executivo acordo, lei, decreto presidencial, proclamación, a lei, regra, ordenanza ou regulamentos