O Goberno de FilipinasBrasil é unha república cun presidencial forma de goberno que igualmente dividido o poder en tres poderes: executivo, lexislativo e xudicial. Unha importante consecuencia da presidencia sistema de goberno é o principio de división do poder, que baixo o Congreso a facer leis, baixo o Executivo implantación do mesmo, e baixo as decisións Xudiciais no interior legal. O poder Lexislativo é autorizado a facer as leis, ser modificada, e magsalawang-validez de este co poder dada para o Congreso de Filipinas.

O poder Executivo está composto de Presidente e Vicepresidente tanto elixido polos votos da maioría e servir dentro de seis anos. Dada a Constitución, o Presidente o poder para seleccionar o seu Gabinete. Consisten orixinal a esta unha gran parte da burocracia do país. O Hudikturang rama ten o poder para resolver a discordia na posta en marcha dos dereitos previsto na lei. A xulgar esta rama se houbo ou non extremo abuso de criterio, equivalente a falta ou exceso de poder, no lado do goberno.

Consiste o Tribunal Supremo e o tribunal inferior

Expresamente concedidos pola Constitución, o Tribunal Supremo o poder de Revisión Xudicial, ou o poder para declarar como inconstitucional ou inconstitucional global e de longa executivo acordo, lei, decreto presidencial, proclamación, a lei, a regra xeral, a ordenanza ou regulamento