A violación

A violación, de acordo coa Lei, en Filipinas, é considerada unha ofensa criminal. Na sociedade da Filipinos, que é un crime hediondo puníbel con pena de prisión para a vida. A Lei Contra a Violación de (o Anti-Violación da Lei de), que cambiou a anterior definición de violación de acordo ao definido da Revista Código Penal de (Revisado Código Penal de), agora refírese ao delito de violación do seguinte xeito. Por unha persoa que ten coñecemento na carne unha muller baixo as seguintes circunstancias: b. Cando o ofendido foron a razón rexeitou ou, por outra banda, é inconsciente d. Cando