cal é a forma de xestión de Filipinas

«Filipinas é un demócrata e republicano do Estado