Da Mariña dos estados Unidos de Dólares millóns de DÓLARES de orzamento para a compra de un pequeno avión da compañía de transporte de

Da Mariña Dos Estados Unidos — Dólar millóns de DÓLARES de orzamento para a compra de un pequeno avión da compañía de transporte de España. O impresionante, verdade.É certo que o Filipino Mariña para mercar unha pequena aeronave de transporte a partir de España de Dólares millóns de DÓLARES. Tamén cómpre considerar que o transportista non realmente se encaixan na doutrina de defensa da AFP. O mellor, o foco de AFP é en territorial defensa e seguridade interna. O Transporte é o poder de arma de proxección, que é a intención de traer a loitar contra o inimigo miles de