Discurso Sobre A Familia — Por Exemplo — Curto — Longo

En calquera momento de necesidade, calquera conflito e incomprensión temos, en hulit-tarde a familia aínda o noso único refuxio na vida. Somos o número un no país pertencen a Asia, con costumes e cultura de fondo que ten unha estreita relación con cada membro da nosa familia. Non é nova para nós, que temos de ver o tipo de familia no noso lugar, que é case todo ata avó, avoa e tía, e outros membros da familia están incluídos dentro dunha pequena casa. Nós iniinda mesmo pequenas residencial e lotado, o asunto será totalmente e familia feliz. Este tipo de