Filipino: Petición para empeora o problema das Drogas, o Extra Xudicial Asasinatos é a solución

Moi nakakaalarma o asasinato en masa en inaakusahang usuarios e condución de drogas ilegais. Aos ollos de deus e lei de home, iso Non é xusto, porque o mal para matar a unha persoa co pecado se é ou non. Todas as persoas pecado, hai métodos legais para expiar os seus pecados. Se persiste, certamente, moitos que son inocente ou non a madadamay. Estabamos aínda así. Porque ninguén ten dereito a tomar a vida de unha persoa todos os seres teñen o dereito de conceder unha segunda oportunidade. Así kainakailangan é resolto inmediatamente