Historia da Lingua Nacional (Filipino)

Artigo XIV, Sección tres da Primeira Constitución, Serie ‘congress vai tomar medidas para cultivar e desenvolver de un Estranxeiro baseado nun dos existentes linguas nativas. Debido á enorme valoración en presenza da Lingua Nacional polo Presidente Manuel Luís Quezon, para darlle a mensaxe na primeira reunión da Asemblea de Filipinas en de outubro de, recoméndase a creación dun Instituto de Lingua Nacional, que é o alumno de dialectos, en Filipinas, para cultivar e desenvolver un Estranxeiro en base a un deles. Debido á petición do Presidente Quezon, a Asemblea de Filipinas creou unha lei que identificados en chamadas a Lei