Política de Liberación de Estudante — Escolas en Canadá

O Bouchereau Lingua Internacional (BLI) comprométese a tomar todas as medidas razoables para garantir que os estudantes teñen a oportunidade de completar con éxito o seu programa. En xeral, este marco, todos os alumnos son considerados iguais e iguais. Os alumnos non soporte a obxectivos da académica e ética do BLI para si e os seus colegas pode estar suxeito a sancións, ata e incluíndo a expulsión. En xeral, o intento de BLI para resolver unha situación sen expulsión. Os verbos que zona, escrito meteorolóxicos e suspensión pode preceder o final e o máis grave de acción. Cando o BLI