Un patrimonio como un filipino cultura, tradicións e costumes dos estados unidos

Que na carreira de filipinos unirse ao hábito e tradicións. O filipinos son boas para crer na superstición. A cultura comezou a kaninuninuan nós agora eu d máis paradas. Cultura natutuhunan en convivencia cos cidadáns ou sociedade a que pertencen. A cultura compartida de satén do estilo de vida e hábitos de kaninuninuan nós, mesmo cando aínda non esquecido Cultura desvantaxes do país de filipinas no exterior. Cultura así quedou ata o tradicións que teñen ata o próximo tradición. Con diferentes culturas a certamente ata o presente está a ser realizado aínda. Con diferentes costumes tamén a de servir de